Dit is de ANBI-pagina voor Buiten Gewoon Muziek Salland.
Op deze pagina treft u alle informatie aan die vereist is om te kunnen voldoen aan de ANBI-richtlijnen van de belastingdienst

Uw giften aan onze stichting (als “culturele ANBI”) zijn daarmee [onder voorwaarden] voor 125% aftrekbaar van uw inkomsten belasting

 • Stichting Buiten Gewoon Muziek Salland (BGMS)

 • RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) : 8605.01.309
  Kamer van Koophandel nr: 76082628

 • Bankrelatie:
  ING-bank, rekening nummer: NL47INGB0006710313

 • de contactgegevens van de instelling:
  BGMS is bereikbaar:
  email: info@buitengewoonmuzieksalland.nl
  tel: 06 53699771 (Eddy Tulp)
 • BGMS beoogt mensen , en dan vooral jonge mensen, in contact te brengen met muziek door het organiseren van kleinschalige muziekfestivals op buiten gewone plaatsen, laagdrempelig, van een muzikaal hoog niveau, door (amateur-) musici/kunstenaars uit eigen regio voor een breed publiek met als werkregio Salland.

 • In het beleidsplan van de stichting staat vermeld:
  Als muziek liefhebbers merken we dat om allerlei redenen veel, met name klassieke muziek alleen nog maar te horen is in kerken en concertzalen en uitgevoerd wordt voor een beperkt, vaak aan de musici verbonden publiek. Hierdoor wordt de “niet popmuziek” telkens verder naar de marge geschoven en weten kinderen vaak niet meer hoe b.v. een cello klinkt. Koren en orkesten hebben het vaak moeilijk om financieel de eindjes aan elkaar te knopen en de besturen te bemensen. Vandaar dat een individueel koor of orkest er vaak niet toe komt iets anders te organiseren dan het traditionele concert. De stichting “Buiten Gewoon Muziek” wil deze trend doorbreken en klassieke maar ook andere muziekstijlen en theater/kunstvormen een podium te geven op bijzondere plekken, buiten de gewone concertzaal en op aansprekende plaatsen.

  De festivals en andere door de stichting te organiseren evenementen zullen de volgende ingrediënten bezitten:
 • laagdrempelig (qua prijs en toegankelijkheid)
 • laagdrempelig (qua uitgevoerde stukken)
 • speciale aandacht voor kinderen tussen 4 en 12 jaar
 • In de regio Salland
 • Kwalitatief goede amateur musici/semi professionals
 • Ongedwongen sfeer
 • Korte sessies van rond de 30 minuten
 • meerdere muziekstijlen/kunstvormen samen
 • Mogelijkheid voor participatie door publiek
 • Musici krijgen een reële onkosten vergoeding ( reiskosten/ kosten dirigent etc. )
 • Handzame festivals, 3- 4 uur, op grappige of bijzondere locaties.

Deze activiteiten kosten geld. De benodigde bedragen verwerven wij door subsidies, giften en bijdragen van betrokkenen. De stichting BGMS beschikt nog niet over een eigen vermogen. Elk door de stichting georganiseerd evenement zal budgettair neutraal moeten worden georganiseerd. Mocht er door bijvoorbeeld giften, binnen de stichting een vermogen worden opgebouwd, dan zal dat in zijn geheel worden besteed aan de doelstelling van de stichting.

 • De stichting BGMS kent drie bestuurders:
  voorzitter: Gerrit Coes te Olst
  secretaris: Gosse Jongstra te Olst
  penningmeester: Eddy Tulp te Diepenveen

 • Deze bestuurders ontvangen geen enkele beloning voor hun, in het kader van deze stichting verrichte werkzaamheden. Onkosten kunnen worden vergoed, maar alleen na deugdelijke, schriftelijke, onderbouwing van deze kosten.

 • De stichting BGMS is opgericht op 11 oktober 2019.
  Het eerste door BGMS te organiseren evenement zal zijn het festival BGMS op 16 mei 2020

 • Het eerste jaarverslag en financiele verantwoording van de stichting zal in februari 2021 hier worden gepubliceerd